Kontakt oss:

Tlf:

Vakt:

334 77 570

920 30 030


Fokserød Nord

Vi kjøpte 7,5 mål tomt på Nordre Fokserød i Sandefjord,det nye industrifeltet nord for varehuset OBS, i 2008. Vi begynte å bygge i sommeren 2010 og var inne i nytt bygg desember 2010! I administrasjonsbygget er det også plass til møtevirksomhet, etc.

Transportsentralen Sandefjord AS, Nordre Foksrød 19, 3239 Sandefjord - Telefonnr: 334 77 570. Vakttlf: 920 30 030