Grabb

TS Sandefjord har tilgang til grabb, perfekt til blant annet opprydding, jordmasser og pukkvarer.

Transportsentralen Sandefjord AS, Nordre Foksrød 19, 3239 Sandefjord - Telefonnr: 334 77 570. Vakttlf: 920 30 030