Kranbil

Transportsentralen disponerer ca. 10 stk. biler m/kraner i forskjellige størrelser. Både bil m/hengere og semitrailere. Vi transporterer alt, blant annet byggevarer, stål, spesialtransport, samt det meste av monteringsarbeider.

Vi har også biler som har tilleggsutstyr, så som grabb og trefellingsutstyr. Dette utstyret er populært, så vær tidlig ute hvis vi skal hjelpe deg.  Vi disponerer også distribusjonsbiler som daglig transporterer elektriske artikler.

Kranbilene gjør hverdagen lettere for enkelte. Oppgavene kan variere, men ingen oppgave er for stor eller for liten.

Transportsentralen Sandefjord AS, Nordre Foksrød 19, 3239 Sandefjord - Telefonnr: 334 77 570. Vakttlf: 920 30 030