Tippbil

TS har nærmere 30 stk.tippbiler, og vi kan tilby en moderne og tilpasset bilpark til ethvert bruk. Vi har biler som er spesialisert til asfalt, stein, fyllmassekjøring, etc. Om vinteren har vi flere biler i brøytekontrakter, blant annet "Vestfold Syd" kontrakten med Vestfoldveg Ans i perioden 2009-2014. I tillegg har vi hatt samarbeid med Mesta på Sandefjord Lufthavn, Torp fra 2003. Denne kontrakten utløper i 2018.

Transportsentralen Sandefjord AS, Nordre Foksrød 19, 3239 Sandefjord - Telefonnr: 334 77 570. Vakttlf: 920 30 030